نگارخانه، نشریه گالری شیث

نگارخانه، نشریه داخلی گالری شیث میباشد که پیرو اتفاقات و وقایع و مناسبتهای مهم هنری کشور، توسط گالری شیث و با همکاری و همیاری پرسنل این گالری و هنرمندانی که با گالری در ارتباط می باشند به چاپ میرسد.

جهت مشاهده و مطالعه نشریه، بروی شماره های نشریه که در ذیل اعلام شده، کلیک نمایید:

نشریه نگارخانه ( شماره دی ماه ١٣٨٧ )
نشریه نگارخانه ( شماره اردیبهشت ماه ١٣٨٨ ) ویژه نامه نگارخانه شیث به مناسبت هفته معلم 
منوی اصلی