در باره شیث یحیایی

شیث یحیایی در خانواده ای روستایی از توابع اراک زاده شده است. در اوان کودکی با از دست دادن پدر در دامان مادر هنرمندش که به بافتن فرشهای زینتی مشغول بوده است، پرورش می یابد. مدتی در کارگاه کیمیاگری و رنگرزی دایی اش و بعنوان وردست بکار مشغول میشود. در این محیط با گیاهان و طرحها و رنگهای الوان فرش و مراجعینی از اقصی نقاط دیگر، که برای بدست آوردن رنگ و خامه قالی بافی مراجعه می کردند، آشنا می شود. با رهنمود یکی از نزدیکانش به تهران و نزد استاد آندرو بابومیان شتافته و بعد از دو سال با استاد گورکین گازاریان و مرحوم استاد محسن سهیلی آشنا شده و دوازده سال در خدمت ایشان به تلمذ میپردازد.
با توجه به شرایط زمانی سال ۶۰ و عدم دسترسی هنرمندان به ملزومات هنری خارجی، به عنوان اولین تولید کننده، شیث یحیایی اقدام به تولید اینگونه لوازم نموده که تا سال ۱۳۷٠ ادامه پیدا میکند. آشنایی با استاد حمیدی تحول جدیدی در زندگی اش ایجاد کرده و به رهنمودهای این مرحوم و سایر اساتید از سال ۱۳۷۶ تا کنون به عنوان مؤسس و مسئول نگارخانه شیث در خدمت هنرمندان گرانقدر مشغول به خدمت می باشد. او خود در این زمینه میگوید:
« تا آنجا که به خاطر دارم هرگز از کنار تصویری بدون توجه گذر نکرده ام، چه آن زمانی که اجازه ورود و حتی اجازه تماشای نقاشی از پشت ویترین را نداشتم و چه این زمان که کارت دعوت بازدید نمایشگاه برایم مهیاست. ناگزیر به علت عشق شدید به هنر در تاسیس نگارخانه شیث همت گماشتم ... با مطالعات زیاد در خصوص مکان نگارخانه شیث در خرداد ماه ۱۳۷٠ ملکی خریداری و با درخواست و پیگیریهای مکرر از مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسلامی که تا آن زمان تعداد نگارخانه های فعال شهر ما از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیکرد و با علم به اینکه نگارخانه فعالیتش سود مادی ندارد و معاش خانواده را تامین نمیکند ولی با عشق و ایمان به خداوند در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۷۶ با آثار زنده یاد استاد جواد حمیدی استاد گرانقدر دانشگاه تهران و با عنوان زیبای " زن و گل " نگارخانه افتتاح گردید و این اولین گام در راه اهداف عالیه فرهنگی هنری نگارخانه شیث بود.
اما نا گفته نماند چرا نام شیث را برگزیده ام؟ شیث نام شریف وصی حضرت آدم و دومین پیام آور خداوند عالم میباشد و چه بهتر و زیبنده تر از نام اولین تولد یافته صالح جهان هستی روی کره خاکی ...»

شیث یحیایی بخش از اوقات فراغت خود را به عکاسی میپردازد.
◄ نمونه عکسهای شیث یحیایی
۵ ٤ ٣ ۲ ۱
١٠ ٩ ٨ ٧ ۶
١۵ ١۴ ١٣ ١٢ ١١
٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١۶
منوی اصلی