نمایشگاه هنرمندان گالری شیث

نمایشگاه هنرمندان گالری شیث، برنامه فصلی نمایشگاه ها
نام هنرمند تاریخ نمایشگاه موضوع نمونه آثار
ندا حضرتی 90/1/14 طراحی ندارد
آرزو جهان دست 90/1/20 رنگ روغن و آکریلیک ندارد
سارا رمضانی 90/1/27 گرافیک نمونه آثار
صبا موسوی 90/2/3 آکریلیک نمونه آثار
فرزانه آذر 90/2/10 رنگ روغن نمونه آثار
سعید چاواری 90/2/17 آکریلیک نمونه آثار
شرمینه سیروس 90/2/24 آبرنگ نمونه آثار
امیر بیگی 90/2/31 عکس نمونه آثار
آزاده حسینی 90/3/7 رنگ روغن نمونه آثار
مهسا قلی پور 90/3/14 رنگ روغن نمونه آثار
روزبه رحیمی 90/3/21 کلاژ نمونه آثار
افسانه کاشانی 90/3/28 حجم ندارد
فاطمه منتظری 90/4/4 تایپو گرافی نمونه آثار
سارا سهیلی فر 90/4/11 رنگ روغن نمونه آثار
ناهید حاجی محمدی 90/4/18 رنگ روغن نمونه آثار
مرجان صلواتی 90/4/25 رنگ روغن ندارد

آثار طراحی خانم سارا رمضانی

آثار آکریلیک خانم صبا موسوی

آثار رنگ روغن خانم فرزانه آذر

آثار رنگ روغن آقای سعید چاواری

آثار آبرنگ خانم شرمینه سیروس

آثار عکاسی آفای امیر بیگی

آثار رنگ روغن خانم آزاده حسینی

آثار رنگ روغن خانم مهسا قلی پور

آثار رنگ روغن آقای روزبه رحیمی

آثار تایپوگرافی خانم فاطمه منتظری

آثار رنگ روغن خانم سارا سهیلی فر

آثار رنگ روغن خانم ناهید حاجی محمدی
منوی اصلی