«پرستار»

نگارخانه‌ی شیث برگزار می‌کند
«پرستار»

فراخوان نمایشگاه گروهی نقاشی
موضوع: تلاشِ جامعه پزشکی در راه مبارزه با ویروس کرونا
تکنیک: آزاد

آخرین مهلت ارسال آثار ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
فایل آثار را از طریق تلگرام یا واتساپ ارسال نمایید
۰۹۱۲۴۳۱۹۳۹۱
زمان برگزاری شهریور ماه ۱۳۹۹

این نمایشگاه جهت قدردانی از جامعه‌ی پزشکی برگزار می‌گردد.

 

موزه
فهرست